Konstrukcja sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Stawianie balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ploty PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak planowane balustrady z Winylu na plot i furtę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements